Podstawowe manewry w ruchu drogowym

 

  1.Czy wyjeżdżanie z miejsca oznaczonego tym znakiem jest włączaniem się do ruchu?
a)  tak
b)  nie
c)  tak, ale tylko przy skręcie w prawo

 

  2.  Rozpoczynanie jazdy po zaświeceniu się sygnału zielonego na sygnalizatorze jest:
a) wyprzedzaniem
b) włączaniem się do ruchu
c) kontynuowaniem jazdy

 

 

  3.    Jak nazywa się przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się  w przeciwnym kierunku.

a)  wymijanie
b)  wyprzedzanie
c)  omijanie

 

 

  4.  Podczas wymijania kierujący rowerem jest obowiązany:

a)  w razie potrzeby zmniejszyć prędkość
b)  zachować bezpieczny odstęp od wymijanego uczestnika ruchu, jednak nie mniejszy niż 1 metr jeśli jest to pojazd jednośladowy albo kolumna pieszych
c)  zachować szczególną ostrożność

 

  5.  Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania:

a)  w tunelach, na mostach i wiaduktach
b)  z lewej strony uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo
c)  na przejściach dla pieszych gdy ruch jest kierowany

 

 

  6.  Rowerzysta, który chce zmienić pas ruchu:

a)  ma obowiązek zawczasu i wyraźnie sygnalizować swój zamiar
b)  nie musi tego sygnalizować, ale musi spojrzeć do tyłu
c)  musi sygnalizować swój zamiar, tylko na drogach poza miastem

 

 

 

7. Kierujący rowerem jest obowiązany przed wyprzedzeniem kolumny pieszej upewnić się w szczególności czy:

a)  ma odpowiednią prędkość jazdy
b)  ma odpowiednią widoczność oraz prędkość jazdy
c)  kierujący jadący za nim na tym samym pasie ruchu, nie sygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu

 

  8.  Rowerzystę może wyprzedzić inny pojazd:

a)  na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym przez policjanta
b)  na skrzyżowaniu z nieczynną sygnalizacją świetlną
c)  na przejeździe kolejowym

 

 

  9.  Pojazd, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo można wyprzedzić:

a)  tylko z lewej strony
b)  tylko z prawej strony
c)  z tej strony, która jest wolna

 

  10.  Dopuszcza się wyprzedanie pojazdu:

a)  przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
b)  na drodze jednokierunkowej
c)  na przejściu dla pieszych